TERMENI SI CONDITII GENERALETERMENI SI CONDITII GENERALE
Inainte de a utiliza acest site, sinteti rugati sa va familiarizati cu TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE  prezentate in cele ce urmeaza. Utilizarea in continuare si navigarea pe acest site  reprezinta acceptul de catre dumneavoastra TERMENILOR SI CONDITIILOR DE UTILIZARE de mai jos:
  
GDPR, Regulamentul (UE) 2016/679
StopAmenzi.Ro este in conformitate cu GDPR, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Prin completarea datelor personale in formularele de inscriere, utilizatorii declara ca sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date a site-ului StopAmenzi.Ro si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:
- transmiterea de mesaje de tip informativ: sms/email ( trimiterea de informatii solicitate in formular prin email si/sau sms ). 
- transmiterea de mesaje de tip administrativ (modificari pe site, administrare, confirmare cont )
- statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite
- pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale site-ului

Securitate
Acest site utilizeaza certificat SSL.(Protocolul SSL sau Secure Sockets Layer - Protocolul SSL se bazeaza pe criptografia cu cheie publica, care este un sistem de codificare asimetric, in care cheia folosita pentru codificarea datelor este diferita, dar inrudita matematic cu cheia folosita pentru pentru decodificarea acelorasi date). Datele dvs sunt stocate pe un server securizat.

Drepturile utilizatorilor
- dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;
- dreptul de a solicita stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), in sensul adresarii unei solicitari catre StopAmenzi.Ro pe email contact@stopamenzi.ro, pentru stergerea evidentelor datelor personale;
- dreptul de a fi notificat de catre noi in caz de incalcari privind securitatea datelor.
- dreptul de a te opune oricand prelucrarii;
Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi, va puteti adresa cu un e-mail la adresa contact@stopamenzi.ro